Tasulised teenused

Oma tervisele tähelepanu pööramine on üks suurimaid takistusi elamiseks.  

                                                                                                    Platon

TASULISED TEENUSED. Meil on TASKU TERVISRKESKUSES ühtsed hinnad

TERVISETÕENDID

Koduvisiit 5 EUR
Mootorsõiduki juhiloa taotlemine digitaalse tervisedeklaratsiooniga 40 EUR
Mootorsõiduki juhiloa taotlemine paberkandjal deklaratsiooniga 50 EUR
Tõend tööle, praktikale (sisaldab kopsuröntgenit) 40 EUR
Tõend tööle, praktikale (sisaldab rooja bakterioloogilisi analüüse) 80 EUR
Tõend tööle, praktikale (sisaldab kopsuröntgenit ja rooja bakterioloogilisi analüüse) 100 EUR
Tõend tööle, praktikale (ei sisalda uuringuid) 20 EUR
Relvaloa ja abipolitseiniku tõend 50 EUR
Välisriiki õppima või tööle asumine (ei sisalda uuringuid) 40 EUR
Pangalaenude, kindlustuse taotlemine (ei sisalda uuringuid) 40 EUR
Reservväe ja kaitseliidu tõend 40 EUR
Muu (akadeemiline õppepuhkus, laagrid, turismifirmad jne.) 20 EUR

TEENUSED KINDLUSTAMATA ISIKULE

Arsti esmane vastuvõtt (ei sisalda uuringuid) 50 EUR
Arsti korduv vastuvõtt 30 EUR
Pereõe vastuvõtt (vaktsineerimine) 25 EUR
Ravimretsepti pikendamine 20 EUR
Arsti koduvisiit 100 EUR

Hinnad kooskõlastatud Tasku Meditsiinikeskuse koosolekul 01.01.2023.a. ja hinnakiri hakkab kehtima alates 12.01.2023.a.