Tasulised teenused

Oma tervisele tähelepanu pööramine on üks suurimaid takistusi elamiseks.  

                                                                                                    Platon

TASULISED TEENUSED

 

Tervisekeskusesse kuuluvate äriühingute tasuliste teenuste hinnad.

TERVISETÕENDID

Mootorsõiduki juhiloa taotlemine 30 EUR

Mootorsõiduki juhiloa taotlemine paberkandjal deklaratsiooniga 35 EUR

Tööle, praktikale (sisaldab kopsu röntgenit) 30 EUR

Tööle, praktikale (sisaldab rooja bakterioloogilisi analüüse) 60 EUR

Tööle, praktikale (sisaldab kopsu röntgenit ja rooja bakterioloogilisi analüüse) 75 EUR

Tööle, praktikale (ei sisalda uuringuid) 15 EUR

Relvaloa või abipolitseiniku tõendi taotlus 30 EUR

Välisriiki õppima või tööle asumine (ei sisalda uuringuid) 30 EUR

Pangalaenude, kindlustuse taotlemine (ei sisalda uuringuid) 30 EUR

Reservväe ja kaitseliidu tõend 20 EUR

Muu tõend (akadeemiline õppepuhkus, laagrid, turismifirmad jne.) 15 EUR

Duplikaatide ja tervisetõendite koopiate väljastamine 10 EUR

Arsti koduvisiit 5 EUR

 

TASULISED TEENUSED KINDLUSTAMATA ISIKULE

Arsti esmane vastuvõtt (ei sisalda uuringuid) 50 EUR

Arsti korduv vastuvõtt 30 EUR

Pereõe vastuvõtt 25 EUR

Ravimiretsepti pikendamine 15 EUR

Arsti koduvisiit (ei sisalda uuringuid) 100 EUR

Pereõe koduvisiit (koos protseduuriga, vaktsineerimine) 50-100 EUR